• وزن طلا: ۶.۴۱
  • وزن برلیان: ۰.۱۴
  • وزن مروارید: ۸.۸