• وزن طلا ۴ گرم
  • وزن برلیان ۰/۱۲ ‌ سوت
  • وزن یاقوت ۲/۹۸ ‌