• وزن طلا ۵/۷۶۰
  • وزن برلیان ۰/۳۰ سوت
  • وزن توپاز ۲/۳۰
  • ضمانت سالم بودن محصول
  • ضمانت اصل بودن محصول
  • ضمانت کیفیت محصول