• وزن طلا: ۶.۵۱
  • وزن برلیان: ۰.۸۴
  • وزن فیروزه: ۶.۵